Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym wsparciu przedsiębiorstw w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, regulacji wewnętrznych, doradztwa prawnego, compliance oraz etyki.

Prowadzimy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, w tym nowego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych, które zacznie obowiązywać w maju 2018 r. oraz z zakresu compliance i etyki.

Świadczymy usługę pełnego przejęcia przez naszych specjalistów obowiązków ciążących na Administratorze Danych Osobowych, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym m.in. powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych.

Proponujemy audyt dokumentacji dot. bezpieczeństwa informacji (inwentaryzacja zbiorów, programów oraz obszarów przetwarzania (ankietowanie), opracowanie polityki i instrukcji oraz sporządzenie listy działań do wykonania zapewnienia zgodności z wymaganiami ustawowymi.)

Oferujemy wsparcie prawne z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.

Wykonujemy usługę tłumaczenia dokumentacji na język angielski a razie potrzeby prowadzenie szkoleń w tym języku

Nasz zespół tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem pracy w dużych organizacjach:

Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji z wieloletnim doświadczeniem, prawnik, manager zespołu compliance, ekspert z zakresu oceny ryzyka,Certyfikowany Compliance Officer, specjalista w zakresie regulacji wewnętrznych i etyki, tłumacz języka angielskiego

Posiadamy także doświadczenie w prowadzeniu kontroli wewnętrznych, jak również z sukcesem uczestniczyliśmy w kontrolach prowadzonych przez GIODO i inne organy nadzorcze.

Potrzebujesz więcej informacji ?